O r g a n i s a t i o n s k o n s u l t

 

         Ann-Britt Brettell

                                                                                                                                                                                                                         

                   

          

                 Ann-Britt Brettell arbetar som organisationskonsult  

                 i samarbete med kvalificerade konsulter och erbjuder insatser med fokus

                 på utveckling av organisation, grupp och individ.

 

                 Det handlar om "de mjuka värdena" - det mänskliga samspelet, kontakten,

                 kommunikationen och relationerna.  

 

                 Vi arbetar inte utifrån mallar utan insatser skräddarsys efter dialog och

                 kartläggning med uppdragsgivaren där behov och situation här och nu

                 identifieras. 

 

 

                 Några exempel på arbetsområden:

 

 

                Stresshantering

 

                Konflikthantering

 

                Handledning och konsultation

 

                Teamutveckling - arbetslag och grupper

 

                Utvecklingsprogram för ledningsgrupper

 

               Kris och stödsamtal individuellt och i grupp

 

              Personlig utveckling och personligt ledarskap

 

              Ledarutveckling - coaching individuellt och i grupp

 

               Utbildningsprogram för medarbetare och för chefer

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                        Organisationskonsult Ann-Britt Brettell

                                                        +46(0)70 544 35 52

                                                        ann-britt@brettell.eu

 ann-britt@brettell.eu  +46 (0)70 544 35 52